Στο έγγραφο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με την οργάνση και τον τρόπο διεξαγωγής των επαναληπτικών εξετάσεων μαθημάτων έτους 2017.

Εγκύκλιος για τις επαναληπτικές εξετάσεις.

Φωτογραφιες του σχολειου

Συλλογή φωτογραφιών

Χαρτης περιοχης