Όσοι προτίθενται να συμπληρώσουν μηχανογραφικό για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2017, μπορούν να προσέρχονται το σχολείο αυτοπροσώπως ή άλλο πρόσωπο με θεωρημένη σχετική εξουσιοδότηση, τις εργάσιμες μέρες και ώρες του σχολείου για την λήψη κωδικού.

Ειδικά για τους αποφοίτους άλλων σχολείων πρέπει να προσκομισθεί κατά περίπτωση δελτίο υποψηφίου 2017 ή 2016 ή 2015 ή βεβαίωση πρόσβασης 2015 ή βεβαίωση συμμετοχής σε Πανελλαδικές 2016 και αντίγραφο απολυτηρίου.

Φωτογραφιες του σχολειου

Συλλογή φωτογραφιών

Χαρτης περιοχης