Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι η προθεσμία για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2017 παρατείνεται μέχρι και την Τρίτη 18-7-2017. Για την υποστήριξη των υποψηφίων κατά την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων (λήψη κωδικού, μεταβολή οριστικοποιημένου, βοήθεια), το Λύκειο Σπάτων θα λειτουργήσει στις 18-7-2017, ημέρα Τρίτη και από 09:00 έως 14:00."

Φωτογραφιες του σχολειου

Συλλογή φωτογραφιών

Χαρτης περιοχης