Αίτηση Αποδεικτικού Απόλυσης

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

 

 

 

 

Προς

τον κ. Διευθυντή

του 1ου Λυκείου Σπάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

        Παρακαλώ  να μου χορηγήσετε αποδεικτικό απόλυσης.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Αιτών / Η Αιτούσα

Στοιχεία αιτούντα:

Επώνυμο: …………………………….

Όνομα: ………………………………..

Ον. Πατέρα: …………………………

Αρ. Δελτ.Ταυτ. ή Διαβατ: …………….

Κάτοικος : ……………………

Οδός – Αριθμός :  ……………………………………………..

Τηλέφωνο: ……………………………..

 

 

 

 

 

 

Θέμα : Χορήγηση αποδεικτικού απόλυσης.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία: Σπάτα, ………………….

 

Φωτογραφιες του σχολειου

Συλλογή φωτογραφιών

Χαρτης περιοχης