Αίτηση Προφορικής Εξέτασης (Δυσλεξία)

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

 

 

 

 

Προς

τον κ. Διευθυντή

του 1ου Λυκείου Σπάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρακαλώ αφού λάβετε υπόψη την συνημμένη γνωμάτευση, να εφαρμόσετε την απόφαση Φ.253/ 155439/ Β6/ΦΕΚ2544Β/30-12-2009

και να γίνεται προφορική εξέταση στο γιο / στην κόρη μου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ο Λύκειο Σπάτων

Αρ. Πρωτοκόλλου:………….

Ημερομηνία ………………..

Ο Αιτών / Η Αιτούσα

 

Στοιχεία αιτούντα:

Επώνυμο: …………………………….

Όνομα: ………………………………..

Ον. Πατέρα: …………………………

Αρ. Δελτ.Ταυτ. ή Διαβατ: …………….

Κάτοικος : ……………………

Οδός – Αριθμός :  ……………………………………………..

Τηλέφωνο: ……………………………..

Πατέρας-μητέρα- κηδεμόνας του/της

(στοιχεία μαθητή/τριας)

Επώνυμο: …………………………….

Όνομα: ………………………………..

Ον. Πατέρα: …………………………

Ον. Μητέρας : …………………….

Τάξη: …………………………..

 

 

 

Θέμα : Αίτηση για προφορική εξέταση λόγω ειδικής μαθησιακής δυσκολίας.

 

 

Συνημμένη Γνωμάτευση από το  ……  ………………………………….

 

 

Ημερομηνία: Σπάτα, ………………….

 

Φωτογραφιες του σχολειου

Συλλογή φωτογραφιών

Χαρτης περιοχης