Δημόσιοι Φορείς

 

Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος: http://spata-artemis.gr/

 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής: www.­atticaeast.­gr

 

alt

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.): http://www.opad.gr/

 

alt

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.): http://www.oaed.gr/el/

 

alt

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: http://www.nqf.gov.gr/

 

alt

Εθνικό Τυπογραφείο: http://www.et.gr/

 

alt

Πρόγραμμα Διαύγεια: http://et.diavgeia.gov.gr/

 

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.): http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE

 

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού: http://www.eoppep.gr/

Φωτογραφιες του σχολειου

Συλλογή φωτογραφιών

Χαρτης περιοχης