ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται ανά σχολικό έτος και θέμα οι Ερευνητικές Εργασίες (projects) που ανέλαβαν οι μαθητές του Λυκείου μας υπό την καθοδήγηση των Καθηγητών τους.

Φωτογραφιες του σχολειου

Συλλογή φωτογραφιών

Χαρτης περιοχης