1ο Γενικό Λύκειο Σπάτων

Ανακοινωση

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

print

Για την προκήρυξη της Πυροσβεστικής δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1tTF7YAJtQFeaGi9GWHe5UXbhdUOyraQA/view?usp=sharing

Για το με αριθμό πρωτ. 64398/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1JT9-ZodGmjw73jPKnTHV1u7r1CdZlXaG/view?usp=sharing

Για την με αριθμ. πρωτ. 29428 Φ.300.1/25-5-2020 «Οίκοθεν Τροποποίηση – Ημερομηνία» του
Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος (ΑΔΑ: 68ΜΕ46ΜΤΛΒ-2Υ7) δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1GD3q16M8ZZgp81tPanmy6OlvmQBPJOhh/view?usp=sharing

Γραψτε το σχολιο σασ

Αφήστε σχόλιο