1ο Γενικό Λύκειο Σπάτων

Ανακοινωση

Ολοκλήρωση εγγραφών μαθητών-μαθητριών 2020-21

print

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2020-2021.

Μετά την διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής, η ολοκλήρωση της εγγραφής-ανανέωσης εγγραφής γίνεται ως εξής:

  • Γίνεται εκτύπωση από το e-eggrafes (μετά την κατανομή των μαθητών σε σχολεία) του οριστικοποιημένου φύλλου εγγραφής όπου φαίνεται η κατανομή του μαθητή / μαθήτριας στο 1ο ΓΕΛ Σπάτων. Προσοχή όχι το αρχικό έγγραφο που δεν αναφέρει σε ποιο σχολείο τοποθετείται.
  • Από 1/9/20 έως 7/9/20, ένας γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας ή ο ίδιος εφόσον είναι ενήλικος, προσέρχεται στο σχολείο (α) με το εκτυπωμένο φύλλο και (β) φωτοτυπία της ταυτότητας του μαθητή μόνο αν εγγράφεται στην Α τάξη ή εφόσον εγγράφεται στις άλλες τάξεις μόνο αν η φωτοτυπία που προσκομίσθηκε κατά την περσινή εγγραφή πλέον δεν ισχύει λόγω αντικατάστασης της ταυτότητας. Για τους μη έχοντες Ελληνική Ιθαγένεια αντί ταυτότητας προσκομίζονται σε φωτοτυπία έγγραφα ταυτοποίησης (πχ διαβατήριο, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και επίσημη μετάφραση).
  • Στο σχολείο θα συμπληρώσει (γ) Υπ. Δήλωση-Αίτηση εγγραφής [βλ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_1] που θα ορίζει μεταξύ άλλων τον τρόπο ηλεκτρονικής επικοινωνίας του σχολείου με τους γονείς/κηδεμόνες για σημαντικές ενημερώσεις και απουσίες (συνιστούμε να δοθεί υποχρεωτικά ένα email γιατί μόνο έτσι θα μπορεί το σχολείο να ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες με εκτεταμένο κείμενο, κάτι που το SMS αδυνατεί να καλύψει, δίνοντας εναλλακτικά και ένα αριθμό κινητού για σύντομες ενημερώσεις με SMS) και αναλυτικά στοιχεία για συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου του/της Μαθητή/τριας. Μπορείτε να εκτυπώσετε το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_1 και να το φέρετε  συμπληρωμένο μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα ώστε να μην καθυστερείτε κατά την προσέλευσή σας στο σχολείο.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του γονέα/κηδεμόνα, εναλλακτικά θα μπορεί να τυπωθεί το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_1 να συμπληρωθεί χειρόγραφα, να υπογραφεί με επικύρωση υπογραφής από ΚΕΠ, να σκαναριστεί και να αποσταλεί μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο email του σχολείου (lykspato@sch.gr). Γίνεται αποδεκτή και η επικύρωση της Υπ. Δήλωση-Αίτηση εγγραφής μέσω του gov.gr, με τη διαφορά ότι ο μηχανισμός ηλεκτρονικής επικύρωσης δεν επιτρέπει το ανέβασμα αρχείου. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά το κείμενο [βλ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_2] με τα απαραίτητα στοιχεία και να αντιγραφεί ολόκληρο το κείμενο κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής επικύρωσης στο σώμα της υπεύθυνης δήλωσης.

Η κατάθεση όλων αυτών των εντύπων θα γίνει από 1 έως και 7 Σεπτεμβρίου 2020 και έτσι θα ολοκληρωθεί η εγγραφή ή η ανανέωση εγγραφής.

Όλοι οι μαθητές της Α τάξης και οι μαθητές των άλλων τάξεων που δεν έχουν φέρει Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) κατά τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020 να το προσκομίσουν [βλ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_3]. Το ΑΔΥΜ συμπληρώνεται από Δημόσιο Νοσοκομείο ή ΚΥ ή ιδιώτη ιατρό και μπορεί να σταλεί στο σχολείο με τον μαθητή/τρια.

Οδηγίες για την ολοκλήρωση των εγγραφών και εδώ.

Γραψτε το σχολιο σασ

Αφήστε σχόλιο