1ο Γενικό Λύκειο Σπάτων

Ανακοινωση

Ολοκλήρωση εγγραφών μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2021-22

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2021-2022.

Μετά την διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής, η ολοκλήρωση της εγγραφής-ανανέωσης εγγραφής γίνεται ως εξής:

  • Γίνεται εκτύπωση από το e-eggrafes (μετά την κατανομή των μαθητών σε σχολεία) του οριστικοποιημένου φύλλου εγγραφής στο οποίο φαίνεται η κατανομή του/της μαθητή/μαθήτριας στο 1ο ΓΕΛ Σπάτων. Προσοχή όχι το αρχικό έγγραφο που δεν αναφέρει σε ποιο σχολείο τοποθετείται.
  • Από 1/9/21 έως την έναρξη των μαθημάτων, ένας γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας ή ο ίδιος εφόσον είναι ενήλικος, προσέρχεται στο σχολείο (α) με το εκτυπωμένο φύλλο, (β) με υπεύθυνη δήλωση του δεύτερου κηδεμόνα ότι εγκρίνει την εγγραφή και (γ) φωτοτυπία της ταυτότητας του μαθητή μόνο αν εγγράφεται στην Α τάξη ή εφόσον εγγράφεται στις άλλες τάξεις μόνο αν η φωτοτυπία που προσκομίσθηκε κατά την περσινή εγγραφή πλέον δεν ισχύει λόγω αντικατάστασης της ταυτότητας. Για τους μη έχοντες Ελληνική Ιθαγένεια αντί ταυτότητας προσκομίζονται σε φωτοτυπία έγγραφα ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και επίσημη μετάφραση).
  • Στο σχολείο θα συμπληρώσει (δ) Υπ. Δήλωση-Αίτηση εγγραφής [βλ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_1] που θα ορίζει μεταξύ άλλων τον τρόπο ηλεκτρονικής επικοινωνίας του σχολείου με τους γονείς/κηδεμόνες για σημαντικές ενημερώσεις και απουσίες (συνιστούμε να δοθεί υποχρεωτικά ένα email γιατί μόνο έτσι θα μπορεί το σχολείο να ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες με εκτεταμένο κείμενο, κάτι που το SMS αδυνατεί να καλύψει, δίνοντας εναλλακτικά και έναν αριθμό κινητού για σύντομες ενημερώσεις με SMS) και αναλυτικά στοιχεία για συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου του/της μαθητή/τριας. Μπορείτε να εκτυπώσετε το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_1 και να το φέρετε  συμπληρωμένο μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα ώστε να μην καθυστερείτε κατά την προσέλευσή σας στο σχολείο.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του γονέα/κηδεμόνα, εναλλακτικά θα μπορεί να τυπωθεί το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_1 να συμπληρωθεί χειρόγραφα, να υπογραφεί με επικύρωση υπογραφής από ΚΕΠ (αν σταλεί από το επίσημο email του 1ου κηδεμόνα τότε αρκεί η χειρόγραφη υπογραφή χωρίς επικύρωση από ΚΕΠ), να σκαναριστεί και να αποσταλεί μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο email του σχολείου (lykspato@sch.gr). Γίνεται αποδεκτή και η επικύρωση της Υπ. Δήλωση-Αίτηση εγγραφής μέσω του gov.gr, με τη διαφορά ότι ο μηχανισμός ηλεκτρονικής επικύρωσης δεν επιτρέπει το ανέβασμα αρχείου. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά το κείμενο [βλ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_2] με τα απαραίτητα στοιχεία και να αντιγραφεί ολόκληρο το κείμενο κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής επικύρωσης στο σώμα της υπεύθυνης δήλωσης.

Η κατάθεση όλων αυτών των εντύπων θα γίνει από 1 Σεπτεμβρίου 2021 έως την έναρξη των μαθημάτων και έτσι θα ολοκληρωθεί η εγγραφή ή η ανανέωση εγγραφής.

Όλοι οι μαθητές της Α τάξης και οι μαθητές των άλλων τάξεων που δεν έχουν φέρει Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) κατά τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2021 να το προσκομίσουν [βλ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_3]. Το ΑΔΥΜ συμπληρώνεται από Δημόσιο Νοσοκομείο ή ΚΥ ή ιδιώτη ιατρό και μπορεί να σταλεί στο σχολείο με τον/την μαθητή/τρια.

Γραψτε το σχολιο σασ

Αφήστε σχόλιο