Απουσιες

Τρόπος δικαιολόγησης απουσιών για μαθητές που συμμετείχαν στην εκδρομή εξωτερικού

Σας ενημερώνουμε ότι η δικαιολόγηση απουσιών των μαθητών της Γ τάξης που συμμετείχαν στην εκπαιδευτική εκδρομή στο εξωτερικό για τυχόν απουσίες μέχρι και την Τετάρτη

Read More »

Περί απουσιών και φοίτησης

Αγαπητοί γονείς όπως ξέρετε  οι απουσίες των μαθητών έχουν πάψει να χαρακτηρίζονται δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες και πλέον υπάρχει το σταθερό όριο των 114 απουσιών που

Read More »

Η νέα νομοθεσία για τις απουσίες

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η ΥΑ 10645 /ΦΕΚ 120Β/23-1-2018 που καθορίζει τα της οργάνωσης της σχολικής ζωής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Σε πρώτη ανάγνωση σας παραθέτουμε

Read More »