Τα σχολικά βιβλία του Γυμνασίου ανά τάξη:

Α’ τάξη

http://ebooks.edu.gr/new/class-main.php?classcode=DSGYM-A

Β’ τάξη

http://ebooks.edu.gr/new/class-main.php?classcode=DSGYM-B

Γ΄τάξη

http://ebooks.edu.gr/new/class-main.php?classcode=DSGYM-C

Τα σχολικά βιβλία του Γενικού Λυκείου ανά τάξη:

Α΄τάξη

http://ebooks.edu.gr/new/class-main.php/?classcode=DSGL-A

Β΄τάξη

http://ebooks.edu.gr/new/class-main.php?classcode=DSGL-B

Γ΄τάξη

http://ebooks.edu.gr/new/class-main.php?classcode=DSGL-C

Τα σχολικά βιβλία του ΕΠΑΛ ανά τάξη:

Α΄τάξη

http://ebooks.edu.gr/new/class-main.php?classcode=DSEPAL-A

Β΄τάξη

http://ebooks.edu.gr/new/class-main.php?classcode=DSEPAL-B

Γ΄τάξη

http://ebooks.edu.gr/new/class-main.php?classcode=DSEPAL-C