Ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2017-2018 και των αποφοίτων –υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2018 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο.

«Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2018-19»

Πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Υπολογισμός μορίων υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Μπορείτε να υπολογίσετε τα μόριά σας στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://markcalc.it.minedu.gov.gr/

Οδηγίες προς τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολ. έτους 2016-17.

Προσχέδιο νέου εξεταστικού συστήματος

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το προσχέδιο του νέου εξεταστικού συστήματος όπως έχει ανακοινωθεί ως τώρα στον Τύπο.

Προσχέδιο