Η ιστορία του σχολείου μας

Ο πρόδρομος του σημερινού Γενικού Λυκείου Σπάτων, το εξατάξιο, τότε, Γυμνάσιο Σπάτων, ιδρύθηκε το 1963 (ΦΕΚ 255/15-6-63). Μέχρι εκείνη την εποχή οι μαθητές των Σπάτων που τελείωναν το Δημοτικό Σχολείο φοιτούσαν στο Γυμνάσιο Κρωπίας. Αρχικά το νέο Γυμνάσιο στεγάστηκε σε κτήριο που βρισκόταν στην περιοχή του σημερινού Δημαρχείου, αλλά καθώς με τα χρόνια οι μαθητές αυξάνονταν, χρησιμοποιήθηκαν και αίθουσες εκτός του κεντρικού κτηρίου, οι οποίες ενοικιάζονταν από ιδιώτες.
Το 1976 το εξατάξιο Γυμνάσιο μεταφέρθηκε στο σημερινό του κτήριο και την ίδια χρονιά χωρίστηκε σε Γυμνάσιο και Λύκειο. Μερικά χρόνια αργότερα, λόγω των αυξημένων αναγκών σε αίθουσες το Λύκειο μεταφέρθηκε σε νέο κτήριο παραπλεύρως του Γυμνασίου.

Λυκειάρχες έχουν διατελέσει μέχρι σήμερα οι:

Αλεξόπουλος Βασίλειος
Παπαδοπούλου-Τσιγκούνη Ζωή
Κάραλης Ελευθέριος
Δικαιάκου Καλλιόπη
Λιναρδόπουλος Αντώνιος
Κατραμάδος Σταύρος
Κόντης Γεώργιος
Ροζάνης Δημήτριος

Ευχαριστούμε για την πολύτιμη συνεισφορά του στη συγκέντρωση ιστορικών στοιχείων τον συνάδελφο κ. Μιχάλη Παλικισιάνο.

Επιμέλεια κειμένου: Ρία Δημητροπούλου, ΠΕ02 Φιλόλογος.