Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ:

Αξιολόγηση των μαθητών του λυκείου:

Οδηγίες διδασκαλίας ανά τάξη:

Α’ τάξη:

Β΄τάξη:

Γ΄τάξη:

Εξεταστέα ύλη μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά:

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2018 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

Δημιουργικές εργασίες:

Τροποποίηση του Π.Δ. 46/2016 (αξιολόγηση των μαθητών/-τριών του Γενικού Λυκείου)

Ερευνητικές εργασίες:

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2016-17.