Ιωάννα Μπακάλη:

yannabakali.pbworks.com

Γεωργία Καζάκου:

Οι κοινωνικές επιστήμε πάνε λύκειο

Δ.Ι.Ροζάνης:

Ο. Φλωράτου:

Αγγλικά Α’ τάξης, Λεξιλόγιο Laser B2

Χ. Ντανάκας:

https://www.youtube.com/channel/UCslhLY4X20xDzCat78pazPQ