Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στο 1ο Γενικό Λύκειο Σπάτων, στη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-18, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν μια σειρά από εκπαιδευτικές δραστηριότητες με θέμα «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η οδική ασφάλεια». Τις δραστηριότητες σχεδίασαν και συντόνισαν οι εκπαιδευτικοί Γεωργία Καζάκου, κλάδου ΠΕ09 Οικονομολόγων, Αναστασία Σαμαρτζή, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας και Ουρανία Φλωράτου, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας και ΠΕ13 Πολιτικών Επιστημών.
Πιο συγκεκριμένα, στην Α’ τάξη υλοποιήθηκαν οι εξής εκπαιδευτικές δραστηριότητες: α) καταγραφή των προβλημάτων οδικής ασφάλειας στον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας μέσω φωτογραφιών και β) δημιουργία ψηφιακών αφισών με θέμα την οδική ασφάλεια και διαμοιρασμός αυτών στα κοινωνικά δίκτυα. Στη Β’ τάξη υλοποιήθηκαν τα εξής: α) παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Κάνε το σωστά» από εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς, β) διεξαγωγή διαδικτυακής έρευνας για τις στάσεις και τις απόψεις των μαθητών της Β’ τάξης για την οδική ασφάλεια και το Ε.Κ., γ) παρουσίαση των προβλημάτων οδικής ασφάλειας στον Δήμο μας μέσω Powerpoint, δ) παρουσίαση του θεσμού του Ε.Κ. και ε) παρουσίαση του νομοθετικού έργου του Ε.Κ. σχετικά με την οδική ασφάλεια. Στη Γ’ τάξη οι μαθητές συνέθεσαν ένα ραπ τραγούδι με θέμα το Ε.Κ. και την οδική ασφάλεια. Τέλος, μία ομάδα πέντε μαθητών και από τις τρεις τάξεις πήρε συνέντευξη από τον Δήμαρχο Σπάτων-Αρτέμιδας κ. Δημήτριο Μάρκου και τον Αντιδήμαρχο κ. Σωτήριο Δούρο με θέμα την οδική ασφάλεια στον Δήμο μας.

Η αποτίμηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κρίνεται θετική τόσο ως προς τη διαδικασία όσο και ως προς τα αποτελέσματα. Οι μαθητές δούλεψαν ομαδικά και συνεργάστηκαν αποτελεσματικά. Τα μαθησιακά προϊόντα που προέκυψαν είναι υψηλού επιπέδου. Συνολικά, η προτεινόμενη διδακτική παρέμβαση εκπλήρωσε τους στόχους της. Παρουσιάζεται ολοκληρωμένη (θεωρητικό πλαίσιο, δραστηριότητες, μαθησιακά προϊόντα και φωτογραφικό υλικό) στην ιστοσελίδα https://epasgelspaton.weebly.com/ και πιο συνοπτικά σε βίντεο https://animoto.com/play/5sMEsu4DJ4EP6R7foNYABQ .

Teachers4Europe

Στη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-17 και στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Teachers 4 Europe», σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν τέσσερις εκπαιδευτικές δραστηριότητες από την εκπαιδευτικό και «Teacher 4 Europe» Γεωργία Καζάκου, κλάδου ΠΕ09 Οικονομολόγων, MSc Πληροφορική στην Εκπαίδευση.
Υλοποιήθηκαν οι εξής εκπαιδευτικές δραστηριότητες από την Α’ Λυκείου:

α) ψηφιακό λεξικό ευρωπαϊκών όρων» β) συμμετοχή στην πλατφόρμα «Debating Europe» γ) διαδικτυακή έρευνα με τίτλο «Ευρωπαίος πολίτης» και δ) ψηφιακό παιχνίδι στην πλατφόρμα «Kahoot!».

Ακόμη, διοργανώθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα.

Σκοπός των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ήταν η ενημέρωση των μαθητών σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), ο προβληματισμός και η κινητοποίησή τους για τα ευρωπαϊκά ζητήματα και η ανάδειξη της έννοιας του Ευρωπαίου πολίτη αξιοποιώντας διαφορετικές διδακτικές μεθόδους, σύγχρονες θεωρίες μάθησης και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).

H διδακτική παρέμβαση (θεωρητικό πλαίσιο, δραστηριότητες, μαθησιακά προϊόντα και φωτογραφικό υλικό), η οποία παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στις 25 Μαΐου 2017 στο 1ο Γυμνάσιο Γέρακα, βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα http://europeweb2.weebly.com/.

Τέλος, σημειώνεται ότι η παραπάνω εκπαιδευτική δράση διακρίθηκε μεταξύ 76 αντίστοιχων δράσεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς είναι στις 20 εργασίες, των οποίων οι συντάκτες επελέγησαν για να συμμετάσχουν σε τριήμερο επιμορφωτικό πρόγραμμα έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.