Εισαγωγικές πληροφορίες

Σας ενημερώνουμε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση του σχολείου μας έχει ξεκινήσει. Αυτού του είδους η εκπαίδευση περιλαμβάνει τη σύγχρονη και την ασύγχρονη εκπαίδευση.

Ασύγχρονη είναι η διδασκαλία κατά την οποία ο/η μαθητής/τρια συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία παράδοσης του μαθήματος ή δημιουργίας υλικού από τον εκπαιδευτικό, έχοντας πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό και χρονοδιάγραμμα μελέτης μέσω διαδικτύου (σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή πλατφόρμες που παρέχει το Υπουργείο).

Σύγχρονη (τηλεκπαίδευση) είναι η απευθείας διδασκαλία και μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, σε μαθητές που παρακολουθούν ζωντανά μέσω υπολογιστή, κινητού ή tablet. Στην πλατφόρμα μπορεί κανείς να συνδεθεί και διαδικτυακά και τηλεφωνικά.

Προκειμένου να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες τις παρακάτω μεθόδους, θα πρέπει οι κηδεμόνες να τους έχουν εγγράψει στη διεύθυνση https://register.sch.gr/students ως τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020. Με τη δημιουργία του λογαριασμού εμφανίζονται τα στοιχεία πρόσβασης: όνομα χρήστη (username), κωδικός πρόσβασης (password) και e-mail, τα οποία και πρέπει να διατηρήσει ο κηδεμόνας για την πρόσβαση του μαθητή/τριας στις υπηρεσίες του ΠΣΔ. Ειδικά η πρόσβαση στο email κάθε μαθητή, γίνεται από το https://webmail.sch.gr με το username και το password του ΠΣΔ. Παρακαλούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες να ελέγχουν τακτικά την αλληλογραφία τους στο ΠΣΔ. 

Δείτε εδώ οδηγίες για το πώς θα συνδέσετε το e-mail σας στο ΠΣΔ με αυτό του gmail ώστε να βλέπετε τα μηνύματα των καθηγητών σας στο κινητό σας.

Από το Υπουργείο σημειώνεται ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι μαθητές την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας, χωρίς να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη.

Κάθε εκπαιδευτικός, ανάλογα με τη φύση του μαθήματος, την ύλη που έχει ήδη καλυφθεί και τον τρόπο που προτιμά να επικοινωνεί με τους μαθητές του, χρησιμοποιεί τη σύγχρονη ή την ασύγχρονη ή και τις δύο μεθόδους διδασκαλίας εξ’ αποστάσεως.

Πληροφορίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση του σχολείου μας

Ασύγχρονη εκπαίδευση: Υπάρχουν μαθήματα στην πλατφόρμα eclass του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα για το σχολείο μας στη διεύθυνση: https://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=583 .

Τα ασύγχρονα μαθήματα ανανεώνονται διαρκώς. Οι μαθητές και οι μαθήτριες χρειάζεται να επισκεφτούν την παραπάνω σελίδα και να να κάνουν αίτηση εγγραφής στα μαθήματα.

Δείτε εδώ πώς θα συνδεθείτε στο ΠΣΔ και θα κάνετε αίτηση εγγραφής σε μαθήμα του e-class του σχολείου μας.

Σύγχρονη εκπαίδευση: Το υπουργείο έχει διαθέσει σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας, ξεκινώντας από τη Γ’ λυκείου, ειδικά διαμορφωμένη ψηφιακή πλατφόρμα για την πραγματοποίηση μαθημάτων μέσω τηλεδιάσκεψης από τους εκπαιδευτικούς. Η πλατφόρμα αυτή ονομάζεται webex. Μετά την εφαρμογή της στη Γ’ λυκείου, η σχετική πλατφόρμα διατίθεται σταδιακά και στις λοιπές τάξεις.

Οι διευθύνσεις (links) των εικονικών τάξεων των εκπαιδευτικών του σχολείου καθώς και το πρόγραμμα των τηλεδιασκέψεων έχουν σταλεί στα προσωπικά e-mails των κηδεμόνων μέσω ενός συνδέσμου. Οι πληροφορίες αυτού του συνδέσμου θα ανανεώνονται συνεχώς. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε τους κηδεμόνες να ελέγχουν τακτικά τον σύνδεσμο αυτό ώστε να ενημερώνονται για το πρόγραμμα των τηλεδιασκέψεων. 

Επίσης κάθε εκπαιδευτικός έχει στείλει  τη διεύθυνση της εικονικής τάξης του στα e-mails των μαθητών και μαθητριών μέσω του ΠΣΔ καθώς και τις ημέρες και ώρες των τηλεδιασκέψεων. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες να ελέγχουν τακτικά την αλληλογραφία τους στο ΠΣΔ (https://webmail.sch.gr). 

Για οποιαδήποτε αλλαγή στις ημέρες και ώρες τηλεδιασκέψεων, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα ενημερώνονται απευθείας από τον εκπαιδευτικό. Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να συνδέονται στην τηλεδιάσκεψη 10′ πριν από την έναρξη του μαθήματος, ώστε να λύνονται έγκαιρα τα όποια τεχνικά προβλήματα, και θα αναμένουν την είσοδό τους στην εικονική τάξη.

Δείτε εδώ πώς θα συνδεθείτε στις εικονικές τάξεις των εκπαιδευτικών. 

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία.

Η ομάδα υποστήριξης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του 1ου ΓΕΛ Σπάτων.