Απαλλαγή από τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών 2019-20

Μπορείτε να διαβάσετε την διαδικασία απαλλαγής μαθητή/μαθήτριας από τη διδασκαλία των Θρησκευτικών  για το σχολικό έτος 2019-2020 εδώ. Μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτηση  εδώ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από το μάθημα της Γυμναστικής

Για την απαλλαγή από το μάθημα της Γυμναστικής πρέπει να κατατεθεί αίτηση από τον γονέα με συνημμένη πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση η οποία θα αναφέρει ότι ο μαθητής/μαθήτρια πρέπει να απαλλαγεί από το μάθημα της γυμναστικής και σαφώς το χρονικό διάστημα απαλλαγής δηλαδή όλη την σχολική χρονιά ή από …… έως ……., το χρονικό διάστημα.

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τη σχετική νομοθεσία για τη διαδικασία απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών καθώς και τις οδηγίες για τις ενέργειές σας.  Το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης το κατεβάζετε εδώ.

Διαβάστε περισσότερα