Λειτουργία σχολείου την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο θα λειτουργήσει την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 με τους παρόντες εκπαιδευτικούς. Όλοι οι μαθητές οφείλουν οφείλουν να προσέλθουν κανονικά στις 8.10 π.μ. 

Διαβάστε περισσότερα