Παραλαβή απολυτηρίων

Σας ενημερώνουμε ότι η παραλαβή των Απολυτηρίων θα γίνεται την Πέμπτη 20-06-2019, από 12:00 ως 13.30 και από την Παρασκευή 21-06-2019 έως την Παρασκευή 28-06-2019 από 8:15 έως 13:30 από τον ίδιο τον μαθητή ή τη μαθήτρια ή και τον γονέα προσκομίζοντας απαραίτητα ταυτότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ’ τάξης – Απολυτήρια

Τα αποτελέσματα της Γ’ τάξης και η διανομή Απολυτηρίων και Ελέγχων θα γίνει μόλις ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις που κάνει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο σύστημα my school. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Διαβάστε περισσότερα