Παραλαβή απολυτηρίων

Σας ενημερώνουμε ότι η παραλαβή των Απολυτηρίων θα γίνεται την Πέμπτη 25-06-2020 και την Τρίτη 30-06-2020 από τις 8.30 ως τις 13.30. Επίσης, κάθε Παρασκευή κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο από τις 9.00 ως τις 12.30 και ενδεχομένως άλλες μέρες για τις οποίες θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση. Η παραλαβή γίνεται από τον ίδιο…

Διαβάστε περισσότερα

Παραλαβή απολυτηρίων

Σας ενημερώνουμε ότι η παραλαβή των Απολυτηρίων θα γίνεται την Πέμπτη 20-06-2019, από 12:00 ως 13.30 και από την Παρασκευή 21-06-2019 έως την Παρασκευή 28-06-2019 από 8:15 έως 13:30 από τον ίδιο τον μαθητή ή τη μαθήτρια ή και τον γονέα προσκομίζοντας απαραίτητα ταυτότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ’ τάξης – Απολυτήρια

Τα αποτελέσματα της Γ’ τάξης και η διανομή Απολυτηρίων και Ελέγχων θα γίνει μόλις ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις που κάνει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο σύστημα my school. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Διαβάστε περισσότερα