Προκήρυξη αγώνων

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις της Α΄φάσης για τον κλασικό αθλητισμό, για την επιτραπέζια αντισφαίριση και για το Τάε Κβο Ντο. Για συμμετοχή μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Μακρή.

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από το μάθημα της Γυμναστικής

Για την απαλλαγή από το μάθημα της Γυμναστικής πρέπει να κατατεθεί αίτηση από τον γονέα με συνημμένη πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση η οποία θα αναφέρει ότι ο μαθητής/μαθήτρια πρέπει να απαλλαγεί από το μάθημα της γυμναστικής και σαφώς το χρονικό διάστημα απαλλαγής δηλαδή όλη την σχολική χρονιά ή από …… έως ……., το χρονικό διάστημα.

Διαβάστε περισσότερα