Απαλλαγή από το μάθημα της Γυμναστικής

Για την απαλλαγή από το μάθημα της Γυμναστικής πρέπει να κατατεθεί αίτηση από τον γονέα με συνημμένη πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση η οποία θα αναφέρει ότι ο μαθητής/μαθήτρια πρέπει να απαλλαγεί από το μάθημα της γυμναστικής και σαφώς το χρονικό διάστημα απαλλαγής δηλαδή όλη την σχολική χρονιά ή από …… έως ……., το χρονικό διάστημα.

Διαβάστε περισσότερα