Νέα ύλη για τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα

Λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και με δεδομένη την γενική αναστολή λειτουργίας των σχολείων από την 11η Μαρτίου 2020, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προχωρά στον επανακαθορισμό της εξεταστέας ύλης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με αναλογική μείωση σε όλα τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα στην Γ’ τάξη του  συνόλου των Γενικών και…

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα ύλη ενδοσχολικά εξεταζόμενων μαθημάτων – Ανακοινοποίηση στο ορθό

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Ιστορίας της Β’ Λυκείου. Η αλλαγή αφορά στο ΚΕΦ. ΙΙΙ και ορίζεται ως εξής: Κεφ. Ι. Ενότητα 2: 2β,2γ Ενότητα 4: 4γ από οι αραβικές κατακτήσεις- πληθυσμών Ενότητα 5 Ενότητα 8 (εκτός από 8α) Κεφ. ΙΙ Ενότητα 3 Ενότητα 4: 4α, 4β Ενότητα 5:…

Διαβάστε περισσότερα