Εξεταστέα ύλη ενδοσχολικά εξεταζόμενων μαθημάτων – Ανακοινοποίηση στο ορθό

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Ιστορίας της Β’ Λυκείου. Η αλλαγή αφορά στο ΚΕΦ. ΙΙΙ και ορίζεται ως εξής: Κεφ. Ι. Ενότητα 2: 2β,2γ Ενότητα 4: 4γ από οι αραβικές κατακτήσεις- πληθυσμών Ενότητα 5 Ενότητα 8 (εκτός από 8α) Κεφ. ΙΙ Ενότητα 3 Ενότητα 4: 4α, 4β Ενότητα 5:…

Διαβάστε περισσότερα