Γενική ενημέρωση γονέων για τη φοίτηση και την επίδοση των μαθητών

Η γενική ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων από τους διδάσκοντες θα γίνει την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018 από 12.15 έως 13.45 μ.μ. 

Διαβάστε περισσότερα