Απαλλαγή από τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών 2019-20

Μπορείτε να διαβάσετε την διαδικασία απαλλαγής μαθητή/μαθήτριας από τη διδασκαλία των Θρησκευτικών  για το σχολικό έτος 2019-2020 εδώ. Μπορείτε να εκτυπώσετε την αίτηση  εδώ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τη σχετική νομοθεσία για τη διαδικασία απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών καθώς και τις οδηγίες για τις ενέργειές σας.  Το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης το κατεβάζετε εδώ.

Διαβάστε περισσότερα