Η νέα νομοθεσία για τις απουσίες

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η ΥΑ 10645 /ΦΕΚ 120Β/23-1-2018 που καθορίζει τα της οργάνωσης της σχολικής ζωής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Σε πρώτη ανάγνωση σας παραθέτουμε τα άρθρα που αφορούν τη φοίτηση (απουσίες) των μαθητών. Μπορείτε να τα διαβάσετε εδώ. 

Διαβάστε περισσότερα