Προφορική εξέταση για μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες – Διαδικασία

Οι γονείς των μαθητών που έχουν πιστοποίηση από αναγνωρισμένα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα και επιθυμούν τα παιδιά τους να εξετάζονται προφορικά πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο για να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να προσκομίσουν την απαραίτητη γνωμάτευση. Για τους μαθητές που είχαν την γνωμάτευση από το Γυμνάσιο δεν απαιτείται η προσκόμιση της (έχει ήδη σταλεί), ενώ για μαθητές…

Διαβάστε περισσότερα