Σχολικό έτος 2019-20: περί απουσιών και φοίτησης

Στο πρώτο συνημμένο  σας παραθέτουμε απόσπασμα από την Υ.Α. 10645/2018 που αφορά τις απουσίες και την φοίτηση των μαθητών. Παρακαλούμε διαβάστε το με προσοχή. Στο δεύτερο συνημμένο σας ενημερώνουμε για τα πιο σημαντικά σημεία της εφαρμογής της παραπάνω νομοθεσίας και επίσης σας παρακαλούμε να  το διαβάσετε με προσοχή. Για κάθε απορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ’ τάξης – Απολυτήρια

Τα αποτελέσματα της Γ’ τάξης και η διανομή Απολυτηρίων και Ελέγχων θα γίνει μόλις ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις που κάνει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο σύστημα my school. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση Υπουργικής Απόφασης για την αξιολόγηση των μαθητών των ΓΕΛ 2019

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 1674/14-05-2019 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 71388/Δ2/08-05-2019 Υ.Α. με θέμα: «Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και…

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφές 2019-20

Ενημέρωση για τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα τις εγγραφές σχολικού έτους 2019-20. Εγγραφές 2019-20

Διαβάστε περισσότερα

Γενική ενημέρωση γονέων για τη φοίτηση και την επίδοση των μαθητών

Η γενική ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων από τους διδάσκοντες θα γίνει την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018 από 12.15 έως 13.45 μ.μ. 

Διαβάστε περισσότερα